Väliekraan

Hinnakirjas on määratletud Vabaduse tänaval oleva infoekraani teabe näitamise hind. Hind sõltub teabe sisust, pikkusest ning muudest asjaoludest, mis on kirjeldatud allpool.

Ekraanil kuvatakse eelkõige üritusi ja tegevusi, mis toimuvad Ideekojas (Vabaduse 12/2). Nende kuvamise sagedus on perioodis kõrgem võrreldes muu kuvatava teabega. Ekraanile saavad enda reklaami kuvada juriidilised isikud.

Ekraanile on võimalik kuvada ka muid kuulutusi/reklaame eelneval kokkuleppel. 

Eelistatud on kuvamisel teave, mis tutvustab järgmisi üritusi ja tegevusi

Noorte ettevõtlus, õpilasfirmad, -laadad jne

Vana-Võromaa käsitöö ja kultuuripärandiga seonduv

(õpitoad)

Loomemajanduslikud  ühistegevused

(MTÜ-de pakutavad vmt)

Haridusasutustes avalikkusele suunatud sündmused

(mänguhoovid, õpilasteatrid jmt)

Võru Linnavalitsuse teated kodanikele,  avalik info, üleskutsed, kampaaniad jmt

(nt esita tunnustamiseks, linnapea kohtumised, temaatilised infotunnid, tänavate sulgemine vmt)

Linna eelarvest toetust saanud üritused/tegevused.

Reklaamfaili nõuded

Reklaamfaili mõõdud peavad olema: 1080 pikslit x 1920 pikslit

Reklaamfaili tüüp võib olla järgmine: pdf, jpg, png, jpeg, mp4, mov.

Video puhul peab klipi pikkus olema maksimaalselt 10 sekundit pikk.

Reklaamfail tuleb saata meilile info@voruhuub.ee märgusõnaga “Fail ekraanile

Eelistatud reklaamide kuvamine

Päeva hind – 6 eurot/päev

Sisu kuvamise kordade arv – vähemalt 30x tunnis

(garanteeritud 510 kordust päevas)

Reklaamklipi kestvus – 10 sekundit kord

Reklaami ilmumise aegKuvamine mõlemal pool ekraani (6:00-23:00)

Muude reklaamide kuvamine

Päeva hind – 10 eurot/päev

Sisu kuvamise kordade arv – vähemalt 30x tunnis

(garanteeritud 510 kordust päevas)

Reklaamklipi kestvus – 10 sekundit kord

Reklaami ilmumise aegKuvamine mõlemal pool ekraani (6:00-23:00)

Saatke oma reklaamfail