Kasulik info

Küsimused, mis painavad iga
ettevõtlikku ja töökat noort.

Hea projekti kirjutamine nõuab põhjalikku planeerimist, selget sihtotstarvet ja tulemustele suunatust. Siin on mõned olulised sammud, mida saad järgida, et kirjutada üks tõeliselt hea projekt:

 1. Selgita projekti eesmärki: Määratle selgelt, miks projekt ellu kutsutakse ja millist probleemi see lahendab. Selge eesmärk aitab hoida projekti fookuses ja annab võimaluse hinnata projekti edukust.
 1. Uuri sihtgruppi ja turuolukorda: Mõista projekti sihtrühma vajadusi ja ootusi ning tee taustauuringut turuolukorra kohta. See aitab sul projekti paremini kohandada ja tagada selle edukus.
 2. Loo struktuur: Järgi projekti kirjutamisel kindlat struktuuri, et tagada loogiline ja järjestikune esitus. Tüüpiliselt peaks projekt sisaldama sissejuhatust, taustainfot, eesmärke, tegevuskava, eelarvet ja riskianalüüsi.
 3. Seo tegevuskava eesmärkidega: Kirjelda üksikasjalikult, millised sammud viivad eesmärkide saavutamiseni. Püüa olla realistlik ja hinnata ajalisi ja ressursilisi nõudeid igale tegevusele.
 4. Määra vastutajad: Nimeta projektis osalevad isikud ja nende vastutusalad. Selgita, millised on nende rollid ja panus projekti edusse.
 5. Eelarve: Pane paika projekti finantsplaan, hinnates kulusid ja ressursse, mis on vajalikud projekti edukaks lõpuleviimiseks. Samuti kaalu võimalikke lisarahastamise allikaid.
 6. Riskianalüüs: Tuvasta ja hinda võimalikke riske, mis võivad projekti mõjutada, ning loo plaan nende riskide maandamiseks või leevendamiseks.
 7. Kirjuta selgelt ja lihtsalt: Kasuta arusaadavat keelt ja väldi liigset tehnokraatliku kirjutamisviisi. See aitab hõlpsamalt mõista projekti sisu ja eesmärki.
 8. Hinda projekti mõju: Lisa projekti mõõdikud, mis võimaldavad hiljem hinnata projekti mõju ja tulemusi. Mõõdikud peaksid olema seotud projekti eesmärkidega.
 9. Viimistle ja korrigeeri: Enne esitamist veendu, et projektis ei esine grammatilisi ega sisulisi vigu. Veendu, et kogu vajalik info on olemas ja selgelt esitatud.
 10. Küsi tagasisidet: Küsi kolleegide või ekspertide tagasisidet, et saada uusi vaatenurki ja parandada projekti enne selle ametlikku esitamist.

Pane tähele! Iga projektifond on erinev ja sõltub konkreetsest valdkonnast või eesmärgist. Projekti kirjutamisel järgi konkreetse projektifondi juhiseid ning ole valmis vajadusel oma lähenemist kohandama vastavalt projektifondi nõuetele.

Vaata üle ka ENL-i (Eesti Noorteühenduste Liit) poolt loodud video, mis aitab sul paremini enda projekti tegevused läbi mõelda: Kuidas kirjutada head projekti?

Selleks on mitmeid võimalusi. Raha taotlemine projekti elluviimiseks sõltub sellest, millist tüüpi projektiga on tegemist ja millised on projekti eesmärgid. 

Siin on mõned võimalikud allikad, kust rahastust saada:

 1. Rahastusprogrammid riiklikul ja piirkondlikul tasandil: Vahepeal on riiklikud ja kohalikud asutused loomas erinevaid projektifonde, millel on kindlad eesmärgid. Otsides projektifondi on alati võimalik leida ka sinu eesmärkidega seotud fond. Tulevasi projektifondide tähtaegu on võimalik näha siin: https://www.mtyabi.ee/
 1. Noorte projektifondid: Eestis on võimalik taotleda raha erinevatest noortele suunatud projektifondiest. Peamine noorte projektifond on ENL-i poolt loodud Noorte Osaluse Fond. Uuri fondist lähemalt: https://enl.ee/fond/. Kui aga sinu projekt vajab suuremat rahalist tuge ning kannab Euroopa Liidu väärtusi, siis soovitame sul uurida Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi. Uuri Euroopa Solidaarsuskorpusest lähemalt: https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/
 1. Kohalike omavalitsuste noorte omaalgatusfondid:
  Mõnedes kohalikes omavalitsustes on olemas toetusprogrammid, mis toetavad noori, noortegruppe, noorteühinguid ja -organisatsioone, eesmärgiga soodustada noorte aktiivsust ja omaalgatuse tugevnemist. Kohalikud omavalitsused soovivad pakkuda noortele ja noortegruppidele vajalikke ressursse tegevuste elluviimiseks ning sellega kaasnevalt tõsta noorte oskusi projektide kirjutamise, elluviimise ja aruandluse vallas. Lisainformatsiooni olemasoleva noorte omaalgatusfondi kohta oma piirkonnas on võimalik leida kohaliku omavalitsuse ametlikul kodulehel.
 1. Eraettevõtted ja sponsorlus: Mõned eraettevõtted võivad olla huvitatud toetama projekte, mis on seotud nende ärihuvidega või mis aitavad parandada nende mainet ja ühiskondlikku vastutust. Enne ettevõttele kirjutamist soovitame uurida hoolikalt nende ettevõtete eesmärke ja väärtusi ning leida viise, kuidas sinu projekti eesmärgid saavad toetada ka nende strateegiaid.
 1. Crowdfunding ehk ühisrahastus: Kui sinu projekt on midagi, mis võib tõsta avalikkuse huvi ja toetust, võib kaaluda crowdfundingu ehk ühisrahastuse platvormide kasutamist, kus inimesed saavad teie projekti heaks raha annetada. Kõige populaarsem ühisrahastuse platvorm Eestis on https://www.hooandja.ee/

Kui sul ei ole juriidilist keha, nagu mittetulundusühing (MTÜ), sihtasutus või ettevõte, ei pea sa siiski oma ideed kõrvale jätma. Mitmed projektid võimaldavad esitada projekti eraisikuna. Kui sulle aga on vaja juriidilist keha projekti elluviimiseks, saad alati pöörduda organisatsioonide poole, nagu noortekeskused, kes võivad sind juriidilise poolega aidata. Kui sul on projektiidee ja soovid seda projektifondile esitada, võta meiega ühendust – võime olla sulle abiks nii juriidilise keha olemisel kui ka leidmisel.

Kust saada tuge äriplaani koostamisel?

Kui soovid luua enda ettevõtet, kuid vajad tuge ja mentorlust äriplaani koostamisel, on mitmeid võimalusi, kust tasuta abi leida.

Üks võimalus on pöörduda Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi poole. Seal saad professionaalset nõustamist ja abi oma äriplaani koostamisel, mis võimaldab saada ka riiklikku rahalist tuge ettevõtlusega alustamisel.

Teine võimalus on ühendust võtta Võru HUUBiga, kus me aitame sul leida endale coachi. Coachi toetusel saavutad oma seatud eesmärgid ning kohtud temaga regulaarselt, et saada vajalikku juhendamist ja toetust.

Enne, kui pöördud abi saamiseks kuhugi, tasub endalt küsida, kas sul on tõesti aega ja pühendumust ettevõtte loomiseks. Kui vastus on jaatav, siis võta kindlasti ühendust ja me aitame sul oma ettevõtte unistuse teoks teha!

CV loomisel järgi neid samme:

 1. Lisa isiklikud andmed: Sisesta oma nimi, kontaktinfo, e-posti aadress jms.
 2. Haridus: Kirjelda oma haridusteed, alustades kõrgeimast kraadist ja liikudes tagasi ajas.
 3. Töökogemus: Loetle oma töökohad alates viimasest ja rõhuta olulisi kohustusi ja saavutusi.
 4. Oskused: Too esile olulised oskused, näiteks keeled ja tehnilised teadmised.
 5. Saavutused: Esita olulisi tunnustusi ja auhindu, mis on seotud sinu tööga.
 6. Huvialad ja hobid: Valikuliselt võid lisada lühikese loetelu huvialadest.
 7. Viited: Kui vajalik, märgi saadaval olevad viited.
 8.  Kujundus: Hoia CV lihtne ja selge. Kui soovid lihtsat viisi oma CV korrektselt vormistada, võid kasutada mõnda veebilehte, mis aitab sul seda teha. Üheks heaks võimaluseks on kasutada Euroopa Liidu poolt loodud Europassi kodulehte: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=et.

Ettevõtte loomine võib olla põnev ja väljakutsuv ettevõtmine. Siin on mõned sammud, mida võiksid kaaluda, kui soovid alustada oma ettevõttega:

 1. Idee väljatöötamine: Mõtle läbi, millist tüüpi ettevõtet soovid luua ja millist toodet või teenust pakkuda. Uuri, kas sinu ideel on turgu ja kas see vastab potentsiaalsete klientide vajadustele.
 2. Äriplaan: Koosta äriplaan, mis sisaldab ülevaadet ettevõtte eesmärkidest, sihtgrupist, konkurentsist, finantsprognoosidest ja tegevuskavast. Äriplaan aitab sul selgelt mõista, kuidas oma ettevõtet edukalt käivitada ja arendada.
 3. Õiguslikud aspektid: Uuri välja, millised on sinu piirkonnas kehtivad ettevõtluse alustamise õiguslikud nõuded ja vajalikud litsentsid. Vali ettevõtlusvorm, näiteks füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) või aktsiaselts (AS).
 4. Ressursid ja rahastus: Selgita välja, milliseid ressursse sul on vaja oma ettevõtte alustamiseks ja käivitamiseks. Mõtle läbi, kust saad vajalikku rahastust, olgu selleks omakapital, laenud või toetused.
 5. Ärinimi ja bränding: Vali sobiv ärinimi, mis sobib sinu ettevõtte tegevusvaldkonnaga. Kujunda oma ettevõtte logo ja loo ühtne bränding, mis kajastab sinu ettevõtte identiteeti.
 6. Turundus ja müük: Mõtle läbi, kuidas jõuad oma potentsiaalsete klientideni ja kuidas edendad oma tooteid või teenuseid. Looge turundusplaan ja kaaluge erinevaid turunduskanaleid.
 7. Personal ja meeskond: Kui sinu ettevõte vajab töötajaid, mõtle läbi, millised oskused ja omadused on sulle olulised ning kuidas meelitada enda juurde sobivaid töötajaid.
 8. Õpi ja kohandu: Ettevõtte alustamine võib olla õppimisprotsess. Ole valmis kohanduma muutustega turul ja kliendi vajadustes. Õpi oma kogemustest ja paranda oma ärimudelit vastavalt vajadusele.

Mõista, et ettevõtte loomine nõuab aega, pingutust ja pühendumust. Ära karda küsida nõu teistelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt ning õpi oma vigadest. Edukad ettevõtted kasvavad järk-järgult, seega liigu enda ettevõttega alustades samm-sammult ning ole valmis võtma riske ja väljakutseid.

Enda jaoks sobiva ettevõtluse teema leidmiseks, mis tõeliselt sütitab ja paneb silmad särama, mõtle läbi oma huvid, oskused ja kirg ning otsi valdkondi, mis sulle tõeliselt korda lähevad. Uuri turusituatsiooni ja kliendi vajadusi ning katseta erinevaid ideid väiksemas mahus. Leia viis, kuidas pakkuda väärtust ja lahendada klientide probleeme ning ole valmis kohanduma vastavalt tagasisidele ja turu tingimustele.

Siin on võimalikud näited kuidas enda ideid turundada:

 1. Kasuta sotsiaalmeediat: Postita huvitavat sisu ja kaasa jälgijaid.
 2. Loo veebileht ja blogi: Tutvusta ideid põhjalikumalt ja jaga teadmisi.
 3. Kasuta visuaalseid elemente: Infograafikud ja pildid aitavad paremini ja tõhusamalt ideed selgitada.
 4. Tee koostööd mõjutajatega: Nende abiga jõuad suurema publikuni.
 5. Osale üritustel: Tutvusta ideid ja loo kontakte.
 6. Otsi koostööpartnereid: Ühendades jõud, jõuad rohkemate inimesteni.
 7. Kaalu suunatud ehk tasulist reklaami: Sihitud reklaam suurendab nähtavust.
 8. Arvesta klientide tagasisidega: Positiivne tagasiside aitab usaldust luua.
 9. Avalda pressiteateid: Kui idee on uudne, jõua meediasse.
 10. Osale võistlustel: Auhinnad toovad tunnustust ja tähelepanu.

Oluline on pidev suhtlus sihtrühmaga ja järjepidev turundustegevus. Panusta aega ja ressursse ning kohanda strateegiat vastavalt tulemustele.